Đặt lịch hẹn

Bảng giá

 • DỊCH VỤ
 • ĐƠN VỊ
 • Chi phí
 • thời gian Bào hành

Impant

 • Osstem (Hàn Quốc)
 • 01 ca
 • 13.000.000 VNĐ
 • 2 năm
 • Dentium (Mỹ)
 • 01 ca
 • 16.000.000 vnđ
 • 2 năm
 • Tekka Global D (Pháp)
 • 01 ca
 • 25.000.000 VNĐ
 • 3 năm
 • Nobel CC (Mỹ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5năm
 • Straumann (Thụy Sĩ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5 năm
 • Nobel Active (Mỹ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5 năm
 • Straumann SLActive (Thụy Sĩ)
 • 01 ca
 • 36.500.000 vnđ
 • 5 năm

Răng sứ

 • Osstem (Hàn Quốc)
 • 01 ca
 • 13.000.000 VNĐ
 • 2 năm
 • Dentium (Mỹ)
 • 01 ca
 • 16.000.000 vnđ
 • 2 năm
 • Tekka Global D (Pháp)
 • 01 ca
 • 25.000.000 VNĐ
 • 3 năm
 • Nobel CC (Mỹ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5năm
 • Straumann (Thụy Sĩ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5 năm
 • Nobel Active (Mỹ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5 năm
 • Straumann SLActive (Thụy Sĩ)
 • 01 ca
 • 36.500.000 vnđ
 • 5 năm

Veneer

 • Osstem (Hàn Quốc)
 • 01 ca
 • 13.000.000 VNĐ
 • 2 năm
 • Dentium (Mỹ)
 • 01 ca
 • 16.000.000 vnđ
 • 2 năm
 • Tekka Global D (Pháp)
 • 01 ca
 • 25.000.000 VNĐ
 • 3 năm
 • Nobel CC (Mỹ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5năm
 • Straumann (Thụy Sĩ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5năm
 • Nobel Active (Mỹ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5năm
 • Straumann SLActive (Thụy Sĩ)
 • 01 ca
 • 36.500.000 vnđ
 • 5năm

Nha khoa tổng quát

 • Osstem (Hàn Quốc)
 • 01 ca
 • 13.000.000 VNĐ
 • 2 năm
 • Dentium (Mỹ)
 • 01 ca
 • 16.000.000 vnđ
 • 2 năm
 • Tekka Global D (Pháp)
 • 01 ca
 • 25.000.000 VNĐ
 • 3 năm
 • Nobel CC (Mỹ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5 năm
 • Straumann (Thụy Sĩ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5 năm
 • Nobel Active (Mỹ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5 năm
 • Straumann SLActive (Thụy Sĩ)
 • 01 ca
 • 36.500.000 vnđ
 • 5 năm

Tẩy trắng răng

 • Osstem (Hàn Quốc)
 • 01 ca
 • 13.000.000 VNĐ
 • 2 năm
 • Dentium (Mỹ)
 • 01 ca
 • 16.000.000 vnđ
 • 2 năm
 • Tekka Global D (Pháp)
 • 01 ca
 • 25.000.000 VNĐ
 • 3 năm
 • Nobel CC (Mỹ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5năm
 • Straumann (Thụy Sĩ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5 năm
 • Nobel Active (Mỹ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5 năm
 • Straumann SLActive (Thụy Sĩ)
 • 01 ca
 • 36.500.000 vnđ
 • 5 năm

Răng giả tháo lắp

 • Osstem (Hàn Quốc)
 • 01 ca
 • 13.000.000 VNĐ
 • 2 năm
 • Dentium (Mỹ)
 • 01 ca
 • 16.000.000 vnđ
 • 2 năm
 • Tekka Global D (Pháp)
 • 01 ca
 • 25.000.000 VNĐ
 • 3 năm
 • Nobel CC (Mỹ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5 năm
 • Straumann (Thụy Sĩ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5 năm
 • Nobel Active (Mỹ)
 • 01 ca
 • 31.500.000 vnđ
 • 5 năm
 • Straumann SLActive (Thụy Sĩ)
 • 01 ca
 • 36.500.000 vnđ
 • 5 năm
* Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo